Tag:

kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè

  • 22/02/2023
  • 2944 từ

TTCT - Những bài học kinh nghiệm nào từ dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè khi triển khai dự án Rạch Xuyên Tâm?

TTCT - Con đường bên bờ kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) giờ xanh ngắt những bãi cỏ, vườn hoa, mang lại không khí trong lành cho người dân sống trong khu vực. Nhưng niềm vui của họ chưa trọn vẹn bởi tệ nạn xả bẩn xuống dòng kênh đang hồi sinh này.