Tag:

kênh rạch

  • 25/02/2023
  • 1705 từ

TTCT - Các dự án di dời giải tỏa ở các đô thị lớn Việt Nam có thể nhìn vào một bài học ở Bangkok.

  • 22/02/2023
  • 2944 từ

TTCT - Những bài học kinh nghiệm nào từ dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè khi triển khai dự án Rạch Xuyên Tâm?