Tag:

Khoảng trống

TTCT - Với ngôi chợ vùng ven như Thạch Đà, đi chợ sớm cỡ trước 7g thì cả khu nhà lồng chợ tối nhờ nhờ dù đây đó các hàng thịt hàng khô có treo chiếu lệ vài bóng đèn con con.