Tag:

Kishore Mahbubani

TTCT - Ông từng là nhà ngoại giao nổi tiếng châu Á trong những năm 1980-1990 trong vai trò trưởng đại diện của Singapore tại Liên Hiệp Quốc (LHQ). Cuốn sách của ông Can Asian think (Người châu Á có thể nghĩ) giúp ông được Foreign Policy chọn là 100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới.