Tag:

Lại Nguyên Ân

TTCT - Xin nói ngay: tôi sẽ không bàn đến kiểu “sam-izdad” như đã có ở Liên Xô và Đông Âu trước năm 1991 và cũng tạm chưa bàn đến kiểu làm sách trong tương lai, khi sách điện tử (e-book) sẽ trở nên phổ cập. Tôi muốn nói đến kiểu tự xuất bản mà thật ra đã có từ lâu, ngay thịnh thời của sách in trên giấy, kiểu xuất bản này nằm trong chứ không đứng ngoài các quy chế pháp luật.

TTCT - Xưa nay người ta đều nói văn hóa truyền thống người Việt là “văn hóa làng”. Nói thế cũng tức là ngầm thừa nhận xã hội người Việt không có truyền thống đô thị.

TTCT - Còn nhớ, chừng vài chục năm trước, thấy một học giả khả kính bỗng xuất hiện khá thường xuyên trên diễn đàn một số tờ báo giấy để bàn luận hào hứng với nhà báo về sự tái xuất của cái váy trong xã hội ta.

TTCT - Trong làng báo Việt Nam thời “tiền chiến” (trước năm 1945), người ta chứng kiến khá nhiều sự liên minh, liên kết, mà cũng chứng kiến không ít những xung khắc, xung đột, có khi rất quyết liệt.