Tag:

lên Sài Gòn

TTCT- Cô nhìn tôi rồi cúi mặt: “Tháng này con em bệnh quá, em không lên Sài Gòn được nhưng thể nào cũng lên đi làm, chứ ở đây làm gì được đâu...”, xong cô lui cui vào bếp, gỡ mớ rau vừa hái được sau vườn lên nấu.