Tag:

made in China

TTCT - Dù ngay sáng mai hay cuối năm sau nữa thế giới mới tìm ra thuốc đặc trị hoặc vaccine COVID-19, có một điều hôm nay đã rõ: cuộc khủng hoảng này thể hiện rõ sự phân cực toàn cầu ở mức khó thể đảo ngược, với vị thế rõ ràng của các chủ thể kinh tế đã ngầm thống nhất với nhau mà phân vùng khai thác - bắt đầu từ cái khẩu trang.

Trong nhiều thứ chịu tác động của toàn cầu hóa, lĩnh vực hàng hóa sản xuất chế tạo có lẽ có mức độ hội nhập sâu rộng nhất. Ngày nay, khó mà tìm được một món hàng xuất - nhập khẩu nào mà từ khâu nguyên liệu, rồi trải qua những chế tạo, lắp ráp, kho vận, tiếp thị, bán hàng... chỉ ở quốc gia duy nhất.