Tag:

Mật vụ Snowden

TTCT - Chắc hẳn Mật vụ Snowden (tên phim gốc: Snowden) không là một bộ phim ăn khách theo nghĩa thông thường: không “quá nhanh”, cũng không “quá nguy hiểm”, dù có một pha sex mà vài nhà phê bình khó tính còn bảo chẳng để làm gì, nhưng giá trị thông tin và thức tỉnh của nó không nhỏ.