Tag:

metro

TTCT - Cuối cùng, TP.HCM đã khởi công xây dựng tuyến tàu điện ngầm (metro) đầu tiên, song hành với nghị quyết 16/BCT về phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ cho đầu tàu kinh tế của cả nước, với dự kiến trở thành trung tâm công nghiệp phát triển vào năm 2020. Điều này cần được nhìn từ góc độ xã hội ra sao?