Tag:

múa rối Minh Tân

TTCT - Vốn là những người nông dân địa phương, già có, trẻ có, lúc nông nhàn họ tìm đến với nhau, mày mò tạo hình con rối, phục dựng những tích trò cổ của cha ông.