Tag:

nền kinh tế chú ý

TTCT - Những kẻ phát tán tin tức giả (fake news), những nội dung kích động thù hận, phân biệt đã làm gì để gieo rắc những thông điệp đó? Không có cách nào hiểu điều ấy tốt cho bằng chính ta thử gia nhập đội truyền bá tin tức giả.

TTCT - Trong kinh tế học về sự chú ý của thời mạng xã hội và Internet di động, sự chú ý của người dùng - với các hãng quảng cáo, bán hàng, các nền tảng mạng xã hội, truyền thông… - trở thành một nguồn lực khan hiếm giống như dầu mỏ hay tiền mặt vậy.