Tag:

ngày khói mù

TTCT - Một buổi sớm trời mù sương Sài Gòn, người đàn bà chạy chiếc xe cà tàng, băng qua hơi nước mờ mịt đùng đục, rẽ qua con hẻm, về tới nhà, đẩy cửa mở sạp hàng rau sớm ra vệ đường.