Tag:

ngày tận thế

TTCT - Tôi khoái xem phim về ngày tận thế, thích nhất phim 2012 bởi nó nói được nỗi lo của tôi về một ngày tận thế thật gần, không phải chuyện trăm ngàn thiên niên kỷ sau như mẹ tôi vẫn bảo từ ngày tôi còn bé.