Tag:

người Mỹ

TTCT - Với nhiều người trên thế giới, một năm sống chung với đại dịch COVID-19 là một năm mà thói quen ăn uống, tập luyện, sử dụng thiết bị điện tử của họ có chiều hướng xấu đi do phải ở nhà thường xuyên, dài ngày, ăn uống mất kiểm soát và ít thể dục.

TTCT - Văn hóa và bản sắc định hình cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Tuy nhiên, màu da của chúng ta định hình cách những người khác nhìn nhận chúng ta. Tôi định vị mình là một người Ý và người Việt Nam. Tôi cũng vừa là người Mỹ, vừa là người Ý. Tôi là người da trắng.