Tag:

nhà hát

TTCT - Một trong những điệp khúc phổ biến nhất trong cảm thụ âm nhạc chính là khả năng hoán cải, tạo ra tiến triển và thay đổi, thông qua các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng và phát huy sáng tạo, trao đổi ý tưởng.

TTCT - Có lẽ Pháp là một trong những nước - có đến hàng mấy chục nước chứ không ít đâu - mà chuyện nghe và biểu diễn nhạc, từ đại chúng tới hàn lâm, là một lạc thú trần đời.