Tag:

Nhạc sĩ

TTCT - Năm người kể chuyện là những nhạc công, nhạc sĩ hay người say mê âm nhạc, nhưng lại là những “kẻ thất bại” theo tiêu chuẩn xã hội. Và năm câu chuyện không sáo mòn về niềm khao khát sống.