Tag:

Nhân cách một tờ báo

TTCT - Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng VN, TTCT trân trọng giới thiệu ý kiến của hai tác giả cũng là độc giả thân thiết của tờ báo về sứ mệnh của báo chí nói chung và những nhiệm vụ nặng nề mà Tuổi Trẻ được tin giao.