Tag:

Nicolas Cornet

TTCT - Vào lúc viết những dòng này, tôi có cảm giác đang kể về mình như một kẻ bị lưu đày, bị ngăn trở tới quốc gia mình muốn tới. Từ tháng 12-2019, tôi đã không được trở về Việt Nam.

TTCT - Thận trọng với những câu hỏi có thể gợi đến sự so sánh Đông – Tây, tránh đưa ra những bình luận về sự khác biệt văn hóa, nhưng Nicolas Cornet - người đã đi khắp Việt Nam để chụp ảnh chùa chiền – nói “Khi đến những nơi tôi dự định chụp ảnh, tôi ở cùng, ăn cùng, sống cùng người dân. Tôi cảm thấy tôi thuộc cộng đồng đó”.