Tag:

Nợ tiêu dùng

TTCT - Tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam đã tăng nhanh chóng trong 5 năm qua. Đại dịch COVID-19 bất ngờ mang đến rủi ro lớn cho thị trường này, khi người tiêu dùng khó hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ vì thu nhập giảm sút.