Tag:

nợ xấu

TTCT - Còn rất nhiều hoài nghi trong việc xử lý khối nợ xấu khổng lồ tại các ngân hàng thương mại dù Công ty Quản lý tài sản (VAMC) chuyên mua bán và xử lý nợ xấu đã ra đời.

TTCT - Xét về mặt vĩ mô, Việt Nam đã tạm thời vượt qua giai đoạn nguy cấp nhất, khi hệ thống ngân hàng có nguy cơ đổ vỡ hàng loạt. Nhưng chờ đợi phía trước con đường là những biển hiệu ảm đạm chưa có chút hứa hẹn nào cho tăng trưởng, nếu những cánh cửa mới không được mở ra.