Tag:

nước Nhật

  • 30/08/2023
  • 2691 từ

TTCT - Kawabata, với một nước Nhật đẹp và buồn, phảng phất trong tác phẩm của Tawada Yoko. Nhưng nước Nhật buồn và đẹp của Tawada Yoko là một câu chuyện khác.

TTCT - Muốn hay không muốn, sớm hay muộn, nước Nhật cũng phải “tự bơi”. Điều này chính phủ Shinzo Abe đã chuẩn bị từ mấy năm qua. Những thay đổi của thời thế càng làm cho tiến trình tự lực này dứt khoát hơn.