Tag:

ô nhiễm nguồn nước

  • 07/06/2023
  • 1075 từ

TTCT - Đạt các tiêu chí nuôi trồng bền vững đang là yêu cầu bắt buộc với các nhà sản xuất tôm, trong bối cảnh ngành này vẫn còn nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái.

TTCT - Một nghiên cứu chung năm 2014 được tiến hành trên quy mô toàn cầu (đăng trên riverthreat.net) cho thấy những hoạt động của con người, các đập thủy điện, hồ chứa nước để tưới tiêu, xả thải, lấp sông và nhiều dự án nhân tạo khác đang giết dần giết mòn rất nhiều dòng sông, bao gồm cả những con sông lớn nhất.