Tag:

Ong kêu cứu

TTCT - Tỉ lệ dân số đô thị toàn cầu hiện đã là 54% (số liệu của Liên Hiệp Quốc, 2018), và sẽ còn tiếp tục tăng, đi kèm là sự biến mất dần của đất đai dành cho tự nhiên hoang dã. Một giải pháp đang được nhiều chính quyền và người dân đô thị nghĩ ra và khuyến khích: mang tự nhiên vào trong thành phố, bắt đầu với một trong những loài từng rất đông đúc nhưng đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất: những con ong.