Tag:

phim bom tấn

  • 07/01/2024
  • 1060 từ

TTCT - Thời thế biến chuyển ra sao mà siêu anh hùng lại bại trận trên màn ảnh rộng?

  • 19/11/2023
  • 1894 từ

TTCT - Hollywood đang cho ra lò những bộ phim bom tấn dài từ 3 tiếng trở lên, nhưng có vẻ quên mất rằng khán giả (và bàng quang của họ) không vui vẻ lắm khi phải ngồi lì một chỗ lâu đến vậy.

Mùa phim bom tấn 2015 được mở màn (theo truyền thống, mùa thu là thời kỳ đông đảo công chúng đi xem phim ở châu Âu, còn các tháng sáu, bảy và tám thì người ta kéo nhau đến rạp ở Bắc Mỹ), đầu mùa là nửa tá phim về những nỗi sợ. Một số các phim đó đang được giới thiệu ở Việt Nam.