Tag:

phòng thí nghiệm

  • 24/01/2024
  • 1932 từ

TTCT - Cho tới nay, vẫn nhiều người đầy lạc quan, giống như 10 năm trước, rằng thịt làm từ thực vật một ngày nào đó có thể tạo ra tiếng vang lớn trên thị trường thịt động vật.