Tag:

phu vàng

TTCT - Chưa nếm mùi lụt Huế thì chưa phải người Huế. Dân Huế “chịu trận” bão lụt liên miên, riết rồi đâm gan lì.