VŨ HẢO

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Nhật ký thành phố

TTCT - Huế mùa này, những cơn mưa đuổi dài, nối nhau “đêm bảy, ngày ba”, mưa bất chợt nhiều lúc đến nản lòng, không muốn bước chân ra phố. Cứ mỗi lần xem dự báo thời tiết, ở nơi nào đó có áp thấp, bão lớn bão nhỏ, y rằng Huế sắp có mưa, mưa nhiều, dày dặn hơn thường lệ.