Tag:

quá tải khám bệnh

TTCT - Đã có một số bệnh viện cài đặt phần mềm giải quyết việc đăng ký khám bệnh online, nhưng phần đông người dân không biết hoặc tính tiện ích chưa được chú trọng. Vì thế dù có giải pháp, công cụ nhưng chưa có nhiều người dân sử dụng.

TTCT- Thử tìm hiểu thực tế triển khai hoạt động đăng ký lịch hẹn khám bệnh ở các bệnh viện có số lượng bệnh nhân đông, chúng tôi thật bất ngờ khi một số bệnh viện phải bỏ ngang vì vắng người đăng ký. Vì sao dịch vụ đăng ký khám bệnh qua Internet không được bệnh nhân sử dụng?

LTS: Nhân việc viện phí tăng từ tháng này, TTCT thực hiện một khảo sát nhỏ ở khâu đăng ký khám bệnh - phân khúc được xem là quá tải và lộn xộn nhất hiện nay ở các bệnh viện. Quả thật, nâng chất lượng ngay ở khâu đầu tiên này vẫn là chuyện nan giải.