KIM SƠN THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 6 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Chuyên đề

TTCT - Hệ thống tầm soát ung thư công cũng như tư hiện được đầu tư với nhiều trang bị kỹ thuật hiện đại, nhưng hiệu quả ra sao khi số ca mắc bệnh mới và tử vong do phát hiện bệnh trễ vẫn tăng? TTCT trao đổi vấn đề này với GS.TS.BS Nguyễn Sào Trung - phó chủ tịch Hội Y học TP.HCM.

Lá thư bác sĩ - Sức khỏe

TTCT - Việt Nam đã lên kế hoạch tuyển người cho - người nhận, để đến năm 2017 - nếu ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới thành công - sẽ mời êkip này đến Việt Nam để chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm. Thông tin này lập tức tạo ra dư luận trái chiều.

Chuyên đề

TTCT- Thử tìm hiểu thực tế triển khai hoạt động đăng ký lịch hẹn khám bệnh ở các bệnh viện có số lượng bệnh nhân đông, chúng tôi thật bất ngờ khi một số bệnh viện phải bỏ ngang vì vắng người đăng ký. Vì sao dịch vụ đăng ký khám bệnh qua Internet không được bệnh nhân sử dụng?