Tag:

quan tham

TTCT - Ở Trung Quốc có quan niệm cho rằng làm việc dễ, làm người khó. Làm người thì rất vô cùng, nhưng làm việc, nhất là việc làm quan, có những bước đi mà theo đúng sẽ thành công. “Bí quyết làm quan tham hiệu quả” là chủ đề của cuốn tiểu thuyết Ôsin nhà bộ trưởng (*).

TTCT - Hối lộ phát triển theo thời gian ngày càng tinh vi hơn khi người ta “tặng quà” trị giá cao và thuộc loại xa xỉ. Báo chí Trung Quốc gọi kiểu hối lộ này là nhã hối, tức hối lộ một cách cao nhã, khác với cách hối lộ bằng tiền hơi dung tục.