LÊ HUYỀN

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Ở Trung Quốc có quan niệm cho rằng làm việc dễ, làm người khó. Làm người thì rất vô cùng, nhưng làm việc, nhất là việc làm quan, có những bước đi mà theo đúng sẽ thành công. “Bí quyết làm quan tham hiệu quả” là chủ đề của cuốn tiểu thuyết Ôsin nhà bộ trưởng (*).

Hồ sơ

TTCT - Nhìn những hạt mưa rắc rắc như bụi cám ngoài cửa sổ, tôi lẩm nhẩm một vài tình khúc của Phú Quang. Mưa! Một buổi tối êm đềm! Chợt nhiên tôi nghe tiếng cô gái dự báo thời tiết vang lên lanh lảnh: “Hiện bão số 5 đang cách bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình 140km, dự báo tâm bão sẽ ở Hà Tĩnh...”.