Tag:

quảng diễn

TTCT - Điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo giữ vai trò thiết yếu trong nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu. Nhưng ta sẽ làm gì với các tấm pin mặt trời khi chúng hoàn thành nhiệm vụ và trở thành rác thải?

TTCT - Chưa nếm mùi lụt Huế thì chưa phải người Huế. Dân Huế “chịu trận” bão lụt liên miên, riết rồi đâm gan lì.