Tag:

quốc tang

TTCT - Không ai có thể chưa đi qua chiến tranh mà tự tuyên bố rằng mình hiểu được chiến tranh. Nhưng những người trẻ chúng tôi cảm nhận được sự vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ một cuộc đấu tranh khác, cuộc đấu tranh chúng tôi đang trải qua, trong quá trình xây dựng đất nước.