Tag:

quyền lực và tội lỗi

TTCT - Các công ty công nghệ ngày càng phát triển, chi phối gần như mọi mặt của cuộc sống, nhưng đồng thời cũng bắt đầu đánh mất lòng tin nơi người dùng và trở thành “cái gai” trong mắt các chính phủ.