Tag:

Rồng đấu với gấu

TTCT- Bối cảnh giành giật ảnh hưởng tại Trung Á còn phải đặt trong một bàn cờ chiến lược lớn hơn của quan hệ Nga - Trung, bao quát cả một vùng địa chính trị rộng lớn, giàu tài nguyên và có tính chiến lược khống chế cục diện cả hai lục địa Á - Âu trải dài từ biển Caspian đến bờ tây Thái Bình Dương, tức vùng Viễn Đông Nga và Đông Bắc Trung Quốc.