Tag:

sách lịch sử

TTCT - Thoái thực ký văn của Trương Quốc Dụng là “tiểu bách khoa thư về lịch sử - xã hội Việt Nam thế kỷ 18, 19”, như đánh giá của hai dịch giả Nguyễn Lợi và Nguyễn Đổng Chi (lời giới thiệu cho bản dịch do nhà xuất bản Tân Việt phát hành năm 1944), hay chỉ là “một bộ dã sử ghi chép nhiều sự việc lặt vặt xếp theo từng loại”, như nhà thư mục học Trần Văn Giáp đã nhận định?

TTCT - Sách giáo khoa lịch sử hiện nay có rất ít ảnh danh nhân, anh hùng dân tộc. Tất nhiên khi dạy, người thầy phải tìm kiếm thêm tư liệu để giúp học sinh dễ hiểu, nhưng nếu trong sách có nhiều hình ảnh sinh động sẽ giúp việc học, việc dạy dễ dàng hơn.

TTCT - Ngày 4-12 tại Hà Nội, nhóm tác giả cùng đại diện NXB Trẻ đã ra mắt cuốn sách tư liệu lịch sử Đối mặt với B-52. Ngoại trừ bác Nguyễn Xuân Mai sinh năm 1935, những người tham gia làm nên cuốn sách đều lớn lên hoặc sinh ra khi đất nước đã hòa bình: Đào Thanh Huyền (1969), Đặng Đức Tuệ (1973), Trần Phúc Thái (họa sĩ trình bày, 1986).