Tag:

Sân Phan Đình Phùng

TTCT - Lượng người dân chú trọng đến rèn luyện sức khỏe tăng rõ. Vì vậy, hơn bao giờ hết, sân bãi phục vụ cho người dân rèn luyện sức khỏe ngày càng thiếu thốn, đặc biệt ở những đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM. Càng thiếu thì người ta càng bức xúc cho những công trình thể thao bị đắp chiếu năm này qua năm nọ.