Tag:

Shan Sa

TTCT - Gã chiến binh dựng trại cách tôi 100 bước chân hoặc hơn. Hắn ta nhóm lửa và ăn tối. Tôi lấy từ trong chiếc túi nhỏ một vài mẩu bánh mì khô và ngồi gặm rồi nằm trên bãi cỏ tay nắm chặt thanh gươm. Tôi nhắm mắt nhưng tai thì vẫn nghe ngóng, trông chừng cử động của kẻ thù.