Tag:

sinh mổ

TTCT - Không chỉ ở nước ta mới ngày càng nhiều người chọn hình thức sinh mổ, tại Mỹ cứ ba người sinh con thì có một người chọn sinh mổ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy có mối liên hệ giữa sinh mổ và bệnh béo phì.