Tag:

số hóa tác phẩm Tolstoy

TTCT - Tờ Báo Nga đã mô tả Vladimir Anyanov như sau: “Nếu bạn gặp một chàng trai dáng thể thao, mang balô và sải bước đi về mỗi ngày dọc con đường của khu công nghiệp ngoại thành Volgodonsk, đó là Vladimir Anyanov. Mỗi ngày anh đi bộ 5km từ nhà đến sở làm và ngược lại, một cách luyện tập để giữ sức khỏe”.