Tag:

Sỏi mật

TTCT - Tai tiếng về tim mạch của cholesterol quá lớn khiến nhiều người quên để mắt đến “con dao” thứ hai trong tay chúng: sỏi mật. Bản thân sỏi mật lại bị “át vía” bởi một người anh em nổi tiếng hơn là sỏi thận - niệu.