Tag:

sông Cổ Cò

TTCT - Cổ Cò - dòng sông từng là tuyến giao thương nối Đà Nẵng và Hội An trong quá khứ đã bị băm nát hai bờ, dẫu nó được ấp ủ sẽ trở thành một dòng sông du lịch độc đáo. Tỉnh Quảng Nam đang làm gì để giải quyết chuyện này?