(CÒN TIẾP)

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Sự kiện 11-9-2001 đã buộc Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đứng trước một lựa chọn cực kỳ khó khăn: giữ thái độ nào trong cuộc chiến chống khủng bố? Liệu có nên nhượng bộ trước những yêu sách quá quắt của Hoa Kỳ? Làm sao kiểm soát được các nhóm cực đoan ở trong nước? Lý lẽ nào đằng sau việc bỏ rơi Afghanistan? Ông biết sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định này, kể cả việc đánh đổi bằng mạng sống của chính mình...

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Sự kiện 11-9-2001 đã buộc Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đứng trước một lựa chọn cực kỳ khó khăn: giữ thái độ nào trong cuộc chiến chống khủng bố? Liệu có nên nhượng bộ trước những yêu sách quá quắt của Hoa Kỳ? Làm sao kiểm soát được các nhóm cực đoan ở trong nước? Lý lẽ nào đằng sau việc bỏ rơi Afghanistan? Ông biết sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định này, kể cả việc đánh đổi bằng mạng sống của chính mình...

Hồ sơ
  • TTCT
  • 05/12/2007
  • 3577 từ

TTCT - Sau khi Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) kết thúc, các báo và tạp chí lớn của TQ đã liên tục đăng nhiều bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu TQ đi sâu phân tích, phản ánh những đường lối chính sách và thành tựu của Đảng được đề xuất và thông qua tại đại hội.