DỊCH GIẢ GIÁP VĂN CHUNG 
(TỪ BUDAPEST, HUNGARY)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Văn hóa

TTCT - Umberto Eco - triết gia, nhà văn, một trong những học giả lỗi lạc nhất nước Ý - vừa qua đời ở tuổi 84. Là nhà nghiên cứu thời Trung cổ, nhà ngôn ngữ học và nhà báo, ông được nhà nước Ý vinh danh Hiệp sĩ vì những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, trong khi Pháp trao cho ông Bắc đẩu bội tinh.