DINA RUBINA

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Truyện ngắn

TTCT - "Tài xế bèn thắng xe lại và quay về phía nhà Chính thống giáo đang run rẩy tận tâm can, nói rõ to bằng tiếng Nga: - Biến đi, ác thần! Tao đã từng lái xe 15 tấn trong rừng taiga!".