DƯƠNG LIỄU

Tác giả

Tổng số bài viết : 67 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Mỗi đứa trẻ khi bước vào tuổi dậy thì đều có sự thay đổi cả về tâm lý và ngoại hình. Đây cũng là lứa tuổi "bất ổn" nhất của trẻ. Nhiều cha mẹ lúng túng khi đối diện với con cái ở độ tuổi này.