GIA KHẢI - TRUNG UYÊN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Đó là sự lựa chọn của những cô gái có trái tim rất trẻ, dường như không biết mệt mỏi trước thử thách của cuộc đời. Những câu chuyện của họ cho chúng ta một niềm tin vào tương lai, giữa những bộn bề đáng suy tư của giới trẻ hôm nay.