HẢI ANH TRẦN

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Văn hóa

TTCT - Lấy cảm hứng từ caffè Sospeso (cà phê treo) nơi khách đến có thể mua thêm một cốc cà phê và “treo” lại ở quán để tặng cho những người lao động có điều kiện sống khó khăn, những quyển sách được mua và “treo” lại nơi hiệu sách.