HAPPY NGUYỄN

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - 1. Tôi ra đời trong hình hài con gái, đương nhiên được mọi người mặc định tôi chính là con gái, gia đình mong mỏi tôi trở thành cô gái ngoan, gọi dạ bảo vâng, “kín cổng cao tường” cho an toàn.

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Tôi chào đời giữa thập niên 1980, khi đất nước bắt đầu mở cửa, gia đình tôi cũng chuyển mình từ thiếu thốn sang no đủ. Tôi là thành quả tái ngộ của cha mẹ sau chín năm dài cách biệt, vì vậy vừa út ít lại có tuổi tác cách xa các anh chị nên rất mực được cưng quý.