HOÀNG TRÍ DŨNG - THIÊN BẢO

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Môi trường

TTCT - Những ngày giữa tháng 10-2018, các đô thị ở hạ nguồn ĐBSCL đã rơi vào những trận ngập chưa từng có. Các chuyên gia dự báo chuyện ngập lụt chưa kết thúc khi con nước rằm tháng 9 âm lịch và cuối tháng (cuối tháng 10, đầu tháng 11-2018) sẽ tăng cao, nhiều đô thị miền Tây sẽ tiếp tục hứng chịu những thiệt hại.